Disclaimer

Algemeen

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten  van The Lente Company.
The Lente Company behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Beperking aansprakelijkheid

The Lente Company besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. The Lente Company is niet aansprakelijk voor overduidelijke fouten of onjuistheden. Je kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal The Lente Company een fout of onjuistheid in de webshop zo snel mogelijk herstellen.

Door The Lente Company per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. The Lente Company staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Auteursrecht

De webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, inclusief de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van The Lente Company. Zonder schriftelijke toestemming van The Lente Company is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is een schending van het eigendomsrecht.

Onze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Een externe link wordt altijd in een nieuw scherm geopend.