Rationeel emotieve therapie

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Rationeel emotieve therapie

RET = Rationele Emotieve Therapie,  maar wordt ook wel Rationele Effectiviteits Training genoemd.

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. - Epictetus (griekse wijsgeer).

Door middel van RET leer je om te gaan met situaties die negatieve gevoelens bij je oproepen. Bijvoorbeeld boosheid, frustraties, angst of somberheid. 

Dit leer je niet door de situatie te veranderen, want hier heb je vaak niet direct invloed op. Maar door te onderzoeken welke gedachten en gevoelens een situatie oproepen. Bijvoorbeeld: Je baas roept je op het matje en geeft je een reprimande voor iets dat fout is gegaan.

Je kunt dan denken ‘Ik kan ook niets goed doen, het wordt niets met mij en zie je wel mijn baas mag mij ook al niet. En vervolgens heel bang worden dat je misschien wel ontslagen wordt. 

Maar je kunt ook denken ‘mijn baas heeft gelijk, het was dan wel niet helemaal mijn fout, maar wat kan ik hier van leren om te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt’ en vervolgens actief aan de slag te gaan. In het eerste geval heb je een paar slechte uren en misschien wel een slapeloze nacht voor de boeg. In het tweede geval heb je veel minder last van het gesprek en zul je waarschijnlijk geen slapeloze nacht hebben.

Basis van RET: A-B-C

Je leert bij RET dat de aanleiding (A) en de bril waardoor je kijkt (B) maken hoe je je voelt (C).

Hoe je voelt (C) is niet direct het gevolg van de aanleiding (A), maar wordt dus veroorzaakt door hoe je tegen de aanleiding (A) aankijkt (B). Je gaat zoeken naar meer realistischere gedachten bij situaties.

In het voorbeeld hiervoor kan het best zijn dat je misschien ontslagen zult worden in de toekomst, maar het kan ook zijn dat dit niet zo is. Dit weet je niet. Het helpt je echter meer als je denkt ‘ik heb een fout gemaakt en hoe kan ik voorkomen dat dit weer gebeurt’ dan je direct gaat nadenken over je mogelijke ontslag.

RET moet je niet verwarren met positief denken, maar je kunt het beter vergelijken met reëel denken.

Een leuk boek over RET is bijvoorbeeld ‘Beren op de weg – Spinsels in je Hoofd’ van T. IJzermans en C. Dirkx. In een aantal oefeningen met hierbij de theorie laten zij je kennis maken met RET.