Beter samenwerken

Je zit gezellig aan de koffie met collega ondernemers en iemand roept: “we moeten samen een training gaan geven”. Iedereen is direct enthousiast en voordat je het weet maak je plannen om het samen op te pakken. De ideeën borrelen op, de energie stroomt door je lijf en je kunt bijna niet wachten om te beginnen. Drie maanden later is de energie uit het project gelopen. Als je geluk hebt kun je elkaar op dat moment nog recht in de ogen kijken, terwijl jullie de conclusie trekken dat de samenwerking voorbij is.

Ook al zou je het willen, je komt er niet onder uit om samen te werken. Een groot deel van de samenwerkingen levert helaas niet op wat vooraf is bedacht. Geen resultaat, wel frustratie, chagrijn en stress.

Samenwerking is niet eenvoudig

Regelmatig spreek ik collega ondernemers die hier ook mee worstelen. Om de kans op een geslaagde samenwerking te vergroten is het verstandig om te checken of het kan slagen of dat het gedoemd is om te mislukken.

Kijk of je in ieder geval een antwoord kunt geven op de volgende punten om een succes te verzekeren.

1. Ben je bereid om in de relatie te investeren?

Manon en Henk ontwikkelen een app. De start was voortvarend. Manon is begonnen met het bouwen van een prototype en ze is trots op de eerste versie. Bijna alle afgesproken punten zijn verwerkt, in elk geval de punten die zij belangrijk vindt.

In het eerst volgende overleg blijkt dat Henk helemaal niet zo enthousiast is. Manon moet zich verdedigen omdat ze sommige ideeën van Henk niet heeft verwerkt. Ze denkt dat Henk het er wel mee eens is, want hij heeft er later niets meer over gezegd. Maar Henk denkt ‘het heeft geen zin meer om te vertellen hoe ik het zie. Manon luistert toch niet, ze vertelt alleen maar wat er niet kan’.

Het gesprek lijkt te gaan over de app. Maar in werkelijkheid gaat het erover dat Manon niet luistert en dat Henk niet erkent hoeveel werk Manon al heeft verzet.

Om een goed resultaat te realiseren is het niet nodig om goede vrienden te zijn. Wel is het belangrijk dat je gezamenlijke waarden deelt en elkaar respecteert.

Soms is het zelfs beter om geen vrienden te zijn, vooral als dit betekent dat je elkaar ontziet bij het niet nakomen van afspraken. Het belangrijkste is dat alle partijen moeite doen om elkaar te begrijpen. Want een samenwerking is niet alleen het klaren van een inhoudelijk klus. Overleg, afstemming en samen beslissingen nemen is een groot onderdeel van het proces.

Veel initiatieven lopen spaak omdat je elkaars behoeften simpelweg niet begrijpt, zoals Henk en Manon.

Doe moeite en investeer in elkaar. Ben je daar niet tot bereid? Dan kun je beter niet starten.

2. Maak je bij de start afspraken met het eind voor ogen?

Anja en Janine, beiden eigenaar van een coachingspraktijk, kennen elkaar al jaren. Een opdrachtgever vraagt Anja om een training te ontwikkelen voor alle medewerkers. Een mooie opdracht, maar te groot voor een éénpitter.

Dus vraagt Anja Janine om mee te helpen met de ontwikkeling. Ze zijn enthousiast van start gegaan, het programma is klaar en de training gaat starten. De enige afspraak die nog gemaakt moet worden is hoe ze de omzet van de trainingen verdelen.

Janine wil 50/50, want in de training is een deel van haar kennis meegenomen. Anja vindt dat Janine omzet kan maken doordat Anja haar heeft gevraagd. Ze had net zo goed iemand anders kunnen vragen. Het is haar opdrachtgever, dus een verdeling van 70/30 vindt ze redelijk.

Zoals je aanvoelt gaan beide dames hier niet direct uitkomen, want wat weegt nu zwaarder? Tijd en kennis of de mogelijkheid om de klus te doen?

Bij een samenwerking brengt iedereen zijn specifieke talenten, vaardigheden, tijd, geld en netwerk in. Stilzwijgend gaan we ervan uit dat iedereen evenveel inbrengt.

Maar hoe vergelijk je nu al die soorten inbreng met elkaar? Is 80 uur werken aan de training door Janine evenveel waard als de opdracht die Anja inbrengt? Of mag Anja nu minder tijd besteden? Want zonder opdracht was er geen samenwerking? En wat gebeurt er als Janine zich vlak voor de trainingen moet terug trekken omdat ze een heftige griep heeft? Deelt ze dan nog mee in het resultaat?

Zelfstandige professionals gaan op verzoek van opdrachtgevers steeds vaker samenwerken. Voor de opdrachtgever vermindert hierdoor de kwetsbaarheid. ZP-ers kunnen hierdoor ook met de grotere aanbestedingen meedoen.

In het begin kijk je door een ‘roze bril’ naar de werkelijkheid. Later kunnen stilzwijgende verwachtingen en het niet nakomen ervan behoorlijk gaan dwarszitten.

Zorg dat je bij de start al de afspraken maakt met het eind voor ogen. Want afspraken maak je in een tijd dat je elkaar nog leuk vindt, voor de tijd dat je elkaar later misschien niet meer leuk vindt.

3. Heeft iedereen evenveel belang bij een goede uitkomst?

Pieter heeft een druk en goed lopend bedrijf. Hij weet hoe belangrijk het is om niet blijven stilstaan. Want stilstand is achteruitgang. Hij is dan ook altijd alert op de kansen en mogelijkheden in zijn omgeving. Door zijn enthousiasme raken ook anderen geïnspireerd.

Afspraken om iets samen te doen zijn dan ook snel gemaakt. Maar dat is weer een taak erbij. En zijn agenda is al zo vol.

Vaak eindigt een samenwerking omdat hij afspraken niet nakomt of simpelweg geen tijd heeft om samen te overleggen.

Dagelijks zijn er veel zaken die de aandacht van een ondernemer vragen. Het een moet je direct oppakken, een ander punt kan nog wel even blijven liggen. Je kunt niet alles tegelijk. Alle afspraken netjes op tijd nakomen lukt niet altijd. Soms is het gewoon teveel. Of missen we het overzicht.

Zoals Pieter, hij heeft zoveel zaken op zijn bord liggen, dat hij niet overal aan toekomt. Tegelijkertijd werkt zijn  enthousiasme hem tegen. Hierdoor ziet hij veel kansen, maar vervolgens moet hij tijd gaan vinden om het ook uit te werken. De mensen om hem heen haken hierdoor uiteindelijk af.

Focus en kiezen wat je wel doet en ook vooral wat je niet doet is dan ook belangrijk. Uiteindelijk levert een samenwerking het meest op als iedereen evenveel belang heeft bij een goed resultaat.

En wat als je de bovenstaande punten niet positief kunt beantwoorden, dan maar geen samenwerking?

Moet je dan maar niets doen met dat leuke en goede idee?
Nee hoor, dat hoeft niet. Maar zorg dat je het stuur in handen houdt. Dat doe je door niet direct te gaan samenwerken, maar eerst na te denken over wat je wilt realiseren en wat daar voor nodig is.

Vraag je daarom eerst af of je
1. Bereid bent om te investeren in de relatie met je samenwerkingspartner en de ander in jou.
2. Bij de start al afspraken hebt gemaakt over het eind.
3. Weet of iedereen hetzelfde belang heeft bij een goed resultaat.

Ja? Ga er dan voor.
Nee? Maak een afspraak om deze punten te bespreken.